Voor u ligt het Jaarverslag 2019. Daarin blikken we vanzelfsprekend terug op het jaar 2019. Een jaar waarin er weer op alle fronten intensief geschakeld is om onze opdrachtgevers te ondersteunen in hun stappen naar van afval naar grondstof en samen een bijdrage te kunnen leveren richting een economie waarin geen afval meer bestaat. Daarom luidt de kop van dit jaarverslag ‘Samen van afval naar grondstof’.