Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Dienstverlening

INZAMELING

Aantal geleegde minicontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN
Aantal geleegde verzamelcontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

AFVALBRENGSTATIONS

Aantal
bezoekers
OP AFVALBRENGSTATIONS
DIE CYCLUS BEHEERT

GLADHEIDSBESTRIJDING

Aantal keren uitgerukt
PER SEIZOEN

BEHEER EN ONDERHOUD INZAMELMIDDELEN

Aantal
minicontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN
Aantal verzamelcontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

VERWERKING

Hoeveelheid verwerkte afvalstromen door Cyclus
IN KTON

KLANTENSERVICE

Aantal meldingen

* O.a. over reiniging en prullenbakken in de openbare ruimte

VOORLICHTING EN EDUCATIE

Aantal rondleidingen op afvalbrengstations:
Aantal deelnemende scholen:
0
Deelnemende gemeenten:
BODEGRAVEN-REEUWIJK
GOUDA
KAAG EN BRAASSEM
MONTFOORT
NIEUWKOOP
WADDINXVEEN
ZUIDPLAS