Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Kerngegevens

Van afval naar grondstof
Verzorgingsgebied
Dienstverlening
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu
Financiële zaken

Van afval naar grondstof

VANG DOELSTELLING

Percentage
afvalscheiding in
Cyclusgemeenten:
73%
Hoeveelheid fijn en grof restafval per inwoner in Cyclusgemeenten:
0 KG

AFVALSCHEIDING

Percentage afvalscheiding
in Cyclus-gemeenten in 2019:

HOEVEELHEID RESTAFVAL

Kilo’s fijn en grof restafval per inwoner
in Cyclus-gemeenten in 2019:
Ontwikkeling
fijn 
en grof restafval
Cyclusregio:
KILOGRAM / INWONER / JAAR
Restafval per inzamelsysteem
in 2018:
KILOGRAM / INWONER