VOORWOORD

Voor u ligt het Jaarverslag 2019. Daarin blikken we vanzelfsprekend terug op het jaar 2019. Een jaar waarin er weer op alle fronten intensief geschakeld is om onze opdrachtgevers te ondersteunen in hun stappen naar van afval naar grondstof en samen een bijdrage te kunnen leveren richting een economie waarin geen afval meer bestaat. Daarom luidt de kop van dit jaarverslag ‘Samen van afval naar grondstof’.

Normaal gesproken blijft het daarbij. Maar het hoeft geen betoog dat we niet in normale tijden leven momenteel. Covid-19 heeft de wereld op zijn kop gezet en Cyclus, onderdeel van de vitale processen, ondervindt daarvan natuurlijk ook gevolgen. We zijn vooral keihard aan het werk. Ook in deze tijd zetten onze medewerkers zich iedere dag in voor een schone en veilige leefomgeving, dat lukt ons goed, iedereen is hoog gemotiveerd omdat ook vol te houden en daar zijn we super trots op.

LINDA BOOT

Directeur Cyclus